Green Sisu järjesti Porin puoluekokoukseen pienen 21 kysymyksen tietovisan yhdistyksensä aiheista.

Alussa oli pari kevyempää kysymystä:

 1. Mount Sisu on Etelämantereella. Kuinka korkealla merenpinnasta on sen huippu? Oikea vastaus on 4300 metriä.
 2. Mikä on Sisu Superwash -villalangan alkuperämaa? Oikea vastaus on Norja.

Lisäksi visassa oli 12 kysymystä Hans Roslingin faktoista ja seitsemän muuta kysymystä. Niihin palataan tuonnempana.

Visan tulokset ovat:

 1. Leo Mustonen, 15 oikein
 2. Jonni L
 3. Mira I
 4. Sanna
 5. Juhani Tenhunen

Green Sisu Quiz at the party conference in Pori

Green Sisu organised a small quiz at the party conference in Pori, with 21 questions about the topics of our association.

First there were two simple questions.

 1. Mount Sisu is in the Antarctic. How high is it over sea level? The correct answer is 4300 meters.
 2. Which country comes Sisu Superwash knitting wool from? The correct answer is Norway.

Then there were 12 questions about Hans Rosling’s facts and seven other questions. We will get back to those later on.

The results are:

 1. Leo Mustonen, 15 correct answers
 2. Jonni L
 3. Mira I
 4. Sanna
 5. Juhani Tenhunen