Monet uudenlaiset haasteet ja mahdollisuudet eivät enää kunnioita valtiorajoja. Yksittäisen valtion ja sen poliitikkojen on hankala päättää tai edes ohjata tämänkaltaisten ilmiöiden kehittymistä yksinään. Esimerkkeinä koko maapalloomme vaikuttavista ilmiöistä ovat globaalitalous sekä ilmastonmuutos. Globaalitalous on monimutkainen 24/7 verkosto investoreita, toimijoita, tuottajia ja toimitusketjuja liittyneenä yhteen ympäri maailmaa. Ilmastonmuutokseen liittyy monia erilaisia totutut tapamme muuttavia osa-alueita, kuten merenpintojen nousu, rankkasateet, ruoantuotannon muutokset ja ilmastonmuutoksen vuoksi joko maidensa sisällä tai kansainvälisesti muuttamaan joutuvat ihmiset.

Parhaat ratkaisut ja rakenteet syntyvät harvoin yhden henkilön korvien välissä tai vain yhden maan rajojen sisäpuolella.

Green Sisu haluaa olla mukana kansainvälisiä suhteita ja erilaisia kulttuureita yhdistävässä työssä vihreitä arvoja esillä pitäen niin Suomen maarajojen sisällä kuin mahdollisuuksien mukaan niiden ulkopuolellakin. On luonnollista tehdä yhteistyötä toisten ihmisten kanssa, kielirajat on luotu ylitettäviksi. Meidän kannattaa jakaa osaamaamme avoimesti keskenämme. Parhaat ratkaisut ja rakenteet syntyvät harvoin yhden henkilön korvien välissä tai vain yhden maan rajojen sisäpuolella. Green Sisu uskoo, että avoin kansainvälinen yhteistyö vihreitä arvoja noudattaen luo avaimet tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien ratkaisuun.Green Sisu and the future


Our planet is facing new challenges and opportunities, which no longer respect national borders. It is becoming difficult for an individual state and its politicians to decide or even guide the development of such phenomena on their own. As examples, we bring out the global economy and climate change. Global economy is a complex and multifaceted 24/7 network of different investors, multinational companies, producers, and logistical networks binding all these mentioned together. Again, climate change is accompanied by various phenomena changing many of the customs and ways of living of modern societies around the world. Rising sea levels, heavy rainfall, changes in global food production, as well as the amount of people facing the climate change based situation where they have to immigrate to live and work, either internally or internationally.

The best solutions and structures are rarely created inside the brains of just one person or within the borders of one country, only.

Green Sisu with its green values wants to actively be building the highly-needed cooperation that combines international relations and cultures inside and outside Finnish borders, depending on our means. We want to be among those who create new multicultural networks, where we have the opportunity to share our expertise and experiences openly with each other. Cooperation and communication between us people is natural, as are the different languages. The best solutions and structures are rarely created inside the brains of just one person or within the borders of one country, only. Green Sisu believes that the open international cooperation together with sustainable and steady green values will be the most important key to solve the major issues and possibilities, now and in the future.

/Riikka Kevo