Vieraskielisiä asukkaita on tällä hetkellä Helsingin metropolialueella 200.000 ja koko Suomessa 400.000. Seuraavan 15 vuoden aikana pelkästään pääkaupunkiseudun vieraskielisten asukkaiden lukumäärän on ennustettu kaksinkertaistuvan. Suomessa asuvien vieraskielisten määrän oletetaan kasvavan voimakkaimmin pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa.

Green Sisu on tarkoitettu niin kantasuomalaisille kuin Suomeen muualta muuttaneille.

Green Sisu ry on yhdistys heille jotka ovat kiinnostuneet vihreiden arvojen levittämisestä ja niihin tutustumisesta englannin- ja suomenkielillä. Green Sisun jäsenyys on samalla jäsenyys Vihreässä puolueessa. Green Sisu sopii kaikille heille, jotka eivät vielä osaa suomea tai ruotsia, sekä heille, jotka puhuvat näitä kieliä sujuvasti. Green Sisu on tarkoitettu niin kantasuomalaisille kuin Suomeen muualta muuttaneille. Yhdistyksen käyttökielet ovat suomi ja englanti.