Green Sisu

Green Sisu on englannin- ja suomenkieltä käyttävä valtakunnallinen Vihreä yhdistys.

Green Sisu is a national Green Party association using both English and Finnish. 

Green Sisu

Vieraskielisiä asukkaita on tällä hetkellä Helsingin metropolialueella 200.000 ja koko Suomessa 400.000. Seuraavan 15 vuoden aikana pelkästään pääkaupunkiseudun vieraskielisten asukkaiden lukumäärän on ennustettu kaksinkertaistuvan. Suomessa asuvien vieraskielisten määrän oletetaan kasvavan voimakkaimmin pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa.

Green Sisu ry on yhdistys heille jotka ovat kiinnostuneet vihreiden arvojen levittämisestä ja niihin tutustumisesta englanninkielellä. Green Sisun jäsenyys on samalla jäsenyys Vihreässä puolueessa. Green Sisu sopii kaikille heille, jotka eivät vielä osaa suomea tai ruotsia, sekä heille, jotka puhuvat näitä kieliä sujuvasti. Green Sisu on tarkoitettu niin kantasuomalaisille kuin Suomeen vasta muuttaneille. Yhdistyksen käyttökielet ovat suomi ja englanti.

Green Sisu suuntautuu myös kansainvälisyyteen ja kansainväliseen tiedonvaihtoon sekä kansainväliseen verkostoitumiseen. Haluamme suuntautua näin, koska me Green Sisussa uskomme, että monet tämän päivän rajat ylittävistä suuristakin ongelmista ovat ratkaistavissa kansainvälisesti ja positiivisessa hengessä, avoimesti keskustellen ja tietoa jakaen.

Joten, mikäli vihreät arvot, kansainvälisyys, positiivinen elämänasenne ja kenties vihreä yrittäminenkin kiinnostavat, tervetuloa toimimaan kanssamme paremman huomisen puolesta! Mikäli liityt mukaan jo nyt, pääset myös linjaamaan uuden yhdistyksen tulevaisuutta ja toimintaa. Aktiiviseen toimintaan ei tarvitse sitoutua, arvostamme suuresti myös taustalla pysytteleviä kannatusjäseniä.

Otamme toimintaan mielellämme mukaan niin vihreän liikkeen noviiseja kuin nykyisiä puoluejäseniäkin.

Tervetuloa mukaan!

There are currently 200,000 foreign-language residents living around the Helsinki area and 400,000 living in Finland. Over the next 15 years, the number of foreigners living in the Helsinki metropolitan area alone has been estimated to double. The number of foreigners living in Finland is expected to grow most strongly in the Helsinki Metropolitan Area and Southwest Finland.

The Green Sisu is the association for those interested in spreading green values ​​and getting to know them in English. The membership in Green Sisu means also a membership in the Green party in Finland. The Green Sisu is suitable for all those Finnish residents who don’t yet speak Finnish or Swedish, as well as for those who speak these languages ​​fluently. The Green Sisu is intended for both Finnish-born and those who have just moved to Finland. The main languages ​​of the Green Sisu association are Finnish and English.

The Green Sisu also focuses on international topics and international exchange of information and international networking. We want to do this because we in the  Green Sisu believe that many of the big problems that cross our borders today can be solved only internationally in positive spirit, with open discussion and shared information.

So, if the green values, internationality, positive attitude of life and potentially also green entrepreneurship are interesting for you, welcome to work with us for a better tomorrow! If you join now, you can also align the future of the new association and its activities. We greatly appreciate the supporters who remain in the background, also, meaning you are not obliged to engage in activities, if you do not wish to. 

We will be happy to include both green movement novices as well as current party members as Green Sisu members.

Welcome aboard!

 

Uutisia / News

Green Sisu ja tulevaisuus / Green Sisu and The Future

Monet uudenlaiset haasteet ja mahdollisuudet eivät enää kunnioita valtiorajoja. Yksittäisen valtion ja sen poliitikkojen on hankala päättää tai edes ohjata tämänkaltaisten ilmiöiden kehittymistä yksinään. Esimerkkeinä koko maapalloomme vaikuttavista ilmiöistä ovat...

read more

Green Sisu – uusi vihreä valtakunnallinen yhdistys

Vieraskielisiä asukkaita on tällä hetkellä Helsingin metropolialueella 200.000 ja koko Suomessa 400.000. Seuraavan 15 vuoden aikana pelkästään pääkaupunkiseudun vieraskielisten asukkaiden lukumäärän on ennustettu kaksinkertaistuvan. Suomessa asuvien vieraskielisten...

read more

VIHREÄT SOSIAALISESSA MEDIASSA

Paremman tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan jokaista.

Vihreiden jäsenyys on kannanotto maailman menoon. Tule mukaan!